Dotacje pompy ciepła


Zainteresowanie ekologicznymi źródłami energii wzrasta m.in. dzięki systemom dotacji realizowanych w ramach polityki unijnej oraz krajowej. Mimo, że Polska dopiero dogania państwa zachodnie w tej dziedzinie, to istnieją fundusze, po które mogą sięgnąć osoby prywatne, firmy, samorządy czy wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane zakupem i instalacją pomp ciepła.

Prawo Ochrony Środowiska zostało znowelizowane 21 grudnia 2010 roku. Dzięki temu osoby fizyczne mają możliwość uzyskania dotacji na projekty ekologiczne w swoich powiatach lub gminach. Poszczególne samorządy lokalne posiadają znaczną autonomię w tym zakresie, więc pomoc finansowa różni się w różnych gminach w zależności od przyjętej tam polityki i konstrukcji budżetu. Różnice dotyczą zarówno poziomu dofinansowania inwestycji, jak i warunków, jakie musi spełnić osoba występująca o pieniądze.

Najbardziej znany w Polsce program wsparcia finansowego do odnawialnych źródeł energii to obecnie program Prosument. Pulą środków na ten cel dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie dotyczy przede wszystkim instalacji pomp ciepła i systemów paneli solarnych.

Swoje programy lokalne realizują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokładniejsze informacje o dotacjach z tego źródła można sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych instytucji lub w ich siedzibach.