Instalacje wentylacyjne


Wentylacja w budynkach jest wymagana przez przepisy budowlane, jednak tradycyjna wentylacja grawitacyjna bywa pod wieloma względami kłopotliwa.

Począwszy od kłopotliwego rozmieszczenia wentylacji w kazdym z pomieszczeń kończąc na dużej stracie ciepła stanowiące do 60% całego zapotrzebowania budynku mieszkalnego na energię cieplną.

Coraz częściej można spotkać się z instalacją wentylacji mechanicznej, która jest alternatywą w budynkach jednorodzinnych. Jest to wentylacja nawiewno-wywiewna, której system odpowiada za usuwanie żużytego powietrza z pomieszczeń a następnie dostarczenie świeżego powietrza oba strumienie powietrza kierowane są systemem kanałów do centrali, gdzie ciepłe powietrze z pomieszczeń przed usunięciem ogrzewa świeże powietrze pobrane z zewnątrz.

Najważniejszym urządzeniem całego systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest rekuperator. Jednak system rekuperacji nie będzie działał poprawnie bez kanałów wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni powietrza, anomestatów oraz właściwej regulacji.

Domy wyposażone w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła zapewniają wyższy komfort życia oraz niższe koszty eksploatacji.