Kolektory


Kolektory słoneczne są uznawane za jedne z pierwszych ekologicznych rozwiązań, które wykorzystują odnawialne źródła energii.
Zasadą działania kolektorów jest wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej.
System ten jest przeznaczony przede wszystkim w miejscach gdzie występuje duże zużycie wody grzewczej np. domki jednorodzinne, hotele, obiekty sportowe.
Instalacja może pokryć zapotrzebowanie na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w 50-60% rocznie co spowoduje obniżenie kosztów do 70% co wiąże się z dużymi oszczędnościami.
W przypadku montażu kolektorów słonecznych głównym parametrem decydującym o wielkości instalacji jest zużycie wody co z kolei jest zależne od ilości osób zamieszkujących budynek.
Należy wziąć pod uwagę także rodzaj pokrycia dachowego na którym ma zostać wykonana instalacja, a także kąt nachylenia dachu.
W przypadku kąta nachylenia 35-65° możliwa jest instalacja kolektorów bezpośrednio na dachu, przy czym najbardziej optymalne jest nachylenie pod kątem 45°.
W przypadku dachów płaskich konieczny jest montaż na oddzielnej, wolnostojącej konstrukcji. Należy także zwrócić uwagę, czy istnieje możliwość montażu kolektorów od strony południowej, jeśli jest to niemożliwe liczba płyt będzie większa.
Ważnym aspektem jest także rodzaj obecnego, głównego źródła ciepła, do którego ma zostać podłączony system kolektorów słonecznych.